Đặng Phương Trinh
Đặng Phương Trinh Top Writer Icon
Cập nhật: 05/12/2021
HIWARE Lobster Crackers and Picks Set Cover
TOP 1
Sách - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong 1 phút ( tái bản )
ftb score rating icon 10
FTB Score
HIWARE Lobster Crackers and Picks Set Cover
TOP 2
Sách Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút
ftb score rating icon 10
FTB Score
HIWARE Lobster Crackers and Picks Set Cover
TOP 3
Sách Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút
ftb score rating icon 10
FTB Score

Top 7 giải quyết vấn đề trong 1 phút pdf

Sách - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong 1 phút ( tái bản )

Đánh giá cho sản phẩm (FTB Score)

ftb score rating icon 10

Mô tả

THÔNG TIN CHI TIẾT Công ty phát hành Mcbooks Nhà xuất bản : Phụ Nữ Tác giả Katsumi Nishimura Kích thước 13.5 x 18.5 cm Loại bìa Bìa mềm GIỚI THIỆU SÁCH Khả năng giải quyết vấn đề là một kỹ năng sống cơ bản và cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Cuốn sách sẽ đem đến cho bạn kiến thức về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề. Bạn có bao nhiêu vấn đề cần giải quyết? Nhiều người không nhận ra chỉ có bao nhiêu giải quyết vấn đề mà họ thực sự làm. Vấn đề là tất cả xung quanh chúng ta và chúng ta giải quyết tất cả các thời gian, có thể là một cái gì đó đơn giản như việc quyết định ăn gì, mặc gì vào sáng mai, hoặc một cái gì đó một chút khó khăn hơn như mua một chiếc xe, cách giải quyết khiếu nại của khách hàng khó tính. Như vậy, bao nhiêu vấn đề cần giải quyết là con số không hề dễ dàng đếm được. Một vấn đề được giải quyết bạn sẽ lại nhìn thấy vấn đề khác xuất hiện. Cuộc sống như là một chuỗi bạn phải tìm cách để sống tiếp và tồn tại. Bất cứ nơi nào bạn đang ở, bạn có thể cải thiện vấn đề của bạn kỹ năng giải quyết. Với những suy nghĩ đúng, giải quyết vấn đề không phải là khó khăn, và khá thú vị. Bạn càng giải quyết vấn đề tốt thì bạn sẽ nhận được kết quả càng tốt hơn. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong 1 phút có gì đặc biệt? Giải quyết vấn đề luôn là kỹ năng cần thiết và quan trọng đối với bất kỳ cá nhân nào trong các mối quan hệ. Cuốn sách Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút sẽ đem đến cho bạn kiến thức về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết các vấn đề. Cùng với việc cung cấp những kiến thức cơ bản, cuốn sách còn có những ví dụ minh họa sinh động có giá trị học hỏi cao. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mang đến rất nhiều biện pháp khắc phục đối với những doanh nghiệp tự cho là mình có thể lường trước được tất cả mọi
Xem thêm

Sách Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút

Đánh giá cho sản phẩm (FTB Score)

ftb score rating icon 10

Mô tả

Tác giả Katsumi Nishimura Ngày xuất bản 2018 Kích thước 13 x 18.5 cm Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ Loại bìa Bìa mềm Số trang 200 Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút Giải quyết vấn đề luôn là kỹ năng cần thiết và quan trọng đối với bất kỳ cá nhân nào trong các mối quan hệ. Cuốn sách Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút sẽ đem đến cho bạn kiến thức về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết các vấn đề. Cùng với việc cung cấp những kiến thức cơ bản, cuốn sách còn có những ví dụ minh họa sinh động có giá trị học hỏi cao. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mang đến rất nhiều biện pháp khắc phục đối với những doanh nghiệp tự cho là mình có thể lường trước được tất cả mọi việc. #sách_kĩ_năng#rèn_luyện_kĩ_năng_giải_quyết_vấn_đề_trong_1_phút#sách_kĩ_năng_hay#sachkinang#sachkinanghay#sách_văn_họ
Xem thêm

Sách Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút

Đánh giá cho sản phẩm (FTB Score)

ftb score rating icon 10

Mô tả

Thông tin chi tiết Công ty phát hành MCBOOKS Tác giả: Katsumi Nishimura Ngày tái bản: 01-2016 Số trang 200 Nhà xuất bản Phụ nữ MÔ TẢ SẢN PHẨM Khả năng giải quyết vấn đề là một kỹ năng sống cơ bản và cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Cuốn sách sẽ đem đến cho bạn kiến thức về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề. Bạn có bao nhiêu vấn đề cần giải quyết? Nhiều người không nhận ra chỉ có bao nhiêu giải quyết vấn đề mà họ thực sự làm. Vấn đề là tất cả xung quanh chúng ta và chúng ta giải quyết tất cả các thời gian, có thể là một cái gì đó đơn giản như việc quyết định ăn gì, mặc gì vào sáng mai, hoặc một cái gì đó một chút khó khăn hơn như mua một chiếc xe, cách giải quyết khiếu nại của khách hàng khó tính. Như vậy, bao nhiêu vấn đề cần giải quyết là con số không hề dễ dàng đếm được. Một vấn đề được giải quyết bạn sẽ lại nhìn thấy vấn đề khác xuất hiện. Cuộc sống như là một chuỗi bạn phải tìm cách để sống tiếp và tồn tại. Bất cứ nơi nào bạn đang ở, bạn có thể cải thiện vấn đề của bạn kỹ năng giải quyết. Với những suy nghĩ đúng, giải quyết vấn đề không phải là khó khăn, và khá thú vị. Bạn càng giải quyết vấn đề tốt thì bạn sẽ nhận được kết quả càng tốt hơn. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong 1 phút có gì đặc biệt? Giải quyết vấn đề luôn là kỹ năng cần thiết và quan trọng đối với bất kỳ cá nhân nào trong các mối quan hệ. Cuốn sách Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút sẽ đem đến cho bạn kiến thức về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết các vấn đề. Cùng với việc cung cấp những kiến thức cơ bản, cuốn sách còn có những ví dụ minh họa sinh động có giá trị học hỏi cao. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mang đến rất nhiều biện pháp khắc phục đối với những doanh nghiệp tự cho là mình có thể lường trước được tất cả mọi
Xem thêm

Sách - Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút (Tái Bản)

Đánh giá cho sản phẩm (FTB Score)

ftb score rating icon 10

Mô tả

THÔNG TIN CHI TIẾT Công ty phát hành MCBOOKS Tác giả Katsumi Nishimura Ngày xuất bản 06-2018 Kích thước 13.5 x 18.5 cm Loại bìa Bìa mềm Xuất xứ Việt Nam Nhà xuất bản Phụ Nữ GIỚI THIỆU SÁCH Khả năng giải quyết vấn đề là một kỹ năng sống cơ bản và cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Cuốn sách sẽ đem đến cho bạn kiến thức về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề. Bạn có bao nhiêu vấn đề cần giải quyết? Nhiều người không nhận ra chỉ có bao nhiêu giải quyết vấn đề mà họ thực sự làm. Vấn đề là tất cả xung quanh chúng ta và chúng ta giải quyết tất cả các thời gian, có thể là một cái gì đó đơn giản như việc quyết định ăn gì, mặc gì vào sáng mai, hoặc một cái gì đó một chút khó khăn hơn như mua một chiếc xe, cách giải quyết khiếu nại của khách hàng khó tính. Như vậy, bao nhiêu vấn đề cần giải quyết là con số không hề dễ dàng đếm được. Một vấn đề được giải quyết bạn sẽ lại nhìn thấy vấn đề khác xuất hiện. Cuộc sống như là một chuỗi bạn phải tìm cách để sống tiếp và tồn tại. Bất cứ nơi nào bạn đang ở, bạn có thể cải thiện vấn đề của bạn kỹ năng giải quyết. Với những suy nghĩ đúng, giải quyết vấn đề không phải là khó khăn, và khá thú vị. Bạn càng giải quyết vấn đề tốt thì bạn sẽ nhận được kết quả càng tốt hơn. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong 1 phút có gì đặc biệt? Giải quyết vấn đề luôn là kỹ năng cần thiết và quan trọng đối với bất kỳ cá nhân nào trong các mối quan hệ. Cuốn sách Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút sẽ đem đến cho bạn kiến thức về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết các vấn đề. Cùng với việc cung cấp những kiến thức cơ bản, cuốn sách còn có những ví dụ minh họa sinh động có giá trị học hỏi cao. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mang đến rất nhiều biện pháp khắc phục đối với những doanh nghiệp tự cho là mình có thể lường trước được tất cả mọi việc. #sách #tuduy #Kynang #giaiquyet #vande #lamviec #ho
Xem thêm

Sách - Nghệ Thuật Giải Quyết Các Vấn Đề Trong Giao Tiếp 129K (Tái Bản 2020)

Đánh giá cho sản phẩm (FTB Score)

ftb score rating icon 10

Mô tả

Sách - Nghệ Thuật Giải Quyết Các Vấn Đề Trong Giao Tiếp 129K (Tái Bản 2020) Các nhà quản lý luôn là những người rất giỏi giang, khéo léo trong việc truyền đạt thông tin, khơi gợi cảm hứng làm việc từ nhân viên của mình. Tuy nhiên, không phải “ông sếp” nào cũng có khả năng dàn xếp những mối bất hoà mỗi khi có xung đột trong nội bộ công ty. Cuốn sách Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp sẽ giúp bạn đọc xử lý vấn đề trên một cách triệt để. Có một thống kê trên thế giới đã chỉ ra rằng 85% những người thành công là nhờ vào giao tiếp, chỉ có 15 % là nhờ vào năng lực chuyên môn. Bởi vậy, cũng không quá ngạc nhiên khi khẳng định rằng “giao tiếp là cánh cửa quan trọng để dẫn tới thành công”. Hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp trong cuộc sống, Alpha Books đã xuất bản rất nhiều đầu sách cung cấp cho bạn đọc những phương pháp giao tiếp hiệu quả. Trong đó, cuốn sách mới nhất sắp được ra mắt là cuốn Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp – một cuốn sách thú vị tiếp tục cung cấp những giải pháp hữu ích và mới mẻ về giao tiếp cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Với lối viết dễ hiểu và hấp dẫn, cùng minh chứng của hàng loạt những nhà quản lý nổi tiếng thế giới, cuốn Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp của tác giả Nannette Carroll – một thành viên có năng lực hàng đầu trong Hiệp hội quản lý Hoa Kỳ – sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp hiệu quả để bạn làm việc với đối tác và nhân viên của mình. Đó là những kinh nghiệm quý báu để giữ vững các mối quan hệ, trau dồi kĩ năng lắng nghe, cách đưa ra những phản hồi hữu ích để khuyến khích nhân viên hợp tác, phương pháp để hiệu quả hóa việc ủy nhiệm, và những cải tiến để nhanh chóng biến ý kiến thành hành động thực tế… Mã hàng 8935251415841 Tên Nhà Cung Cấp Alpha Books Tác giả Nannette Rundle Carroll Người Dịch Dương Cầm NXB NXB Lao động - Xã hội Năm XB 2020 Trọng lượng (gr) 350 Kích thước 13 X 20.5 cm Số trang 344 Hình thức Bì
Xem thêm

Sách - Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trong 1 Phút - Tái Bản 2018

Đánh giá cho sản phẩm (FTB Score)

ftb score rating icon 10

Mô tả

Công ty phát hành: Công ty TNHH An Phước Books Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Tác giả: Kastumi Nishimura Loại bìa: Bìa Mềm Số trang: 202 Năm xuất bản: 2018 Giải quyết vấn đề luôn là kỹ năng cần thiết và quan trọng đối với bất kỳ cá nhân nào trong các mối quan hệ. Cuốn sách RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG 1 PHÚT sẽ đem đến cho bạn kiến thức về phương pháp, tri thức, trình tự và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết các vấn đề. Cùng với việc cung cấp những kiến thức cơ bản, cuốn sách còn có những ví dụ minh họa sinh động có giá trị học hỏi cao. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mang đến rất nhiều biện pháp khắc phục đối với những doanh nghiệp tự cho là mình có thể lường trước được tất cả mọi
Xem thêm

[ NƯỚC THẦN SU:M37] 50 GOI TINH CHẤT LÊN MEN CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA

Đánh giá cho sản phẩm (FTB Score)

ftb score rating icon 10

Mô tả

50 gói = 50ml Mẫu nước thần sum mới nhất! Date 2023 Hàng chính hãng công ty LG 🌿🌿 Nước Thần cải thiện mọi vấn đề về da Su:m37 Secret Essence Fundament 🌿🌿 Nước Thần Su:m37 Secret Essence - Phép màu cho làn da, mang lại sinh khí vào sâu trong da, hồi sinh từng tế bào, và cải thiện mọi vấn đề về da, dùng trước các bước dưỡng tiếp theo để làn da luôn tươi trẻ như thủa ban đầu. ▶️▶️ Thành Phần: - 💮Kết hợp từ hơn 80 loài thực vật được tuyển chọn trong giai đoạn tươi mới nhất để đảm bảo mang lại nguồn năng lượng dồi dào nhất cho làn da. - 💮Quy trình lên men độc quyền Cytosis, lên men 2 lần liên tiếp trong suốt 365 ngày, giúp các dưỡng chất được phân tách sâu, dễ dàng hấp thu hơn. - 💮365 ngày lên men là thành quả của vẻ đẹp và sự thay đổi kỳ diệu cho làn da. Tất cả sự mỹ học của chờ đợi và tấm chân tình sẽ được cảm nhận chỉ sau 10 giây. 🌿🌿 Hiệu Năng: ———-- Thấm sâu nhanh hơn 3 lần so với tinh chất thông thường ———- Hấp thu sâu hơn 6 lần so với tinh chất thông thường ———- Cải thiện 5 vấn đề về da chỉ trong 1 bước: da đàn hồi, sáng bóng, mềm mại, ẩm mịn và chỉnh đốn lại từng tế bào da. 📞📞 Liên hệ: O936 946 047 -
Xem thêm

giải quyết vấn đề trong 1 phút pdf

giải quyết vấn đề trong 1 phút pdf
Đặng Phương Trinh
Viết bởi

Nhà thiết kế trẻ Đặng Phương Trinh nắm bắt xu hướng thời trang mới của giới trẻ hiện nay. Cho ra mắt những sản phẩm mang phong cách trẻ trung, năng động những không kém phần ngọt ngào, nữ tính, điểm chút cá tính, phá cách của những người trẻ.