What are the main reasons people choose micro ATX over standard ATX motherboards? - Quora

Answer (1 of 2): In theory, there are 2 principal reasons to opt for a Micro ATX system board over a full ATX board: 1. Smaller form factor case 2. Lower cost system board. At the start I said “in theory” and there’s a reason for that. There was a day and a time when your choices were largely AT...

Something went wrong. Wait a moment and try again.

Nguyễn Trần Nhã Phương
Viết bởi

Nguyễn Trần Nhã Phương

Là một người phụ nữ của gia đình, Phương luôn tìm kiếm sự tiện lợi trong tất cả sản phẩm, kể cả quần áo. Đặc biệt là các loại áo khoác, vừa có khả năng chống nắng trong mùa hè, lại giữ ấm được cơ thể trong mùa đông. Các mẫu áo khoác từ Thiều Hoa luôn đảm bảo được các tiêu chí của Phương. Nhờ đó, Phương tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi mua sắm quần áo.

Vài viết liên quan