Submerged | Discography | Discogs

Hoàng Việt Dũng
Hoàng Việt Dũng 28/09/2022

Explore releases from Submerged at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from Submerged at the Discogs Marketplace.

More Images

Add Review

Hoàng Việt Dũng
Viết bởi

Hoàng Việt Dũng

Dũng là một chàng trai yêu thích thiên nhiên, vì thế trong mỗi thiết kế của anh luôn có những họa tiết về hoa lá, mang đến cảm giác tươi trẻ, thoải mái. Khiến ngược mặc có cảm giác dễ chịu và hoa cùng thiên nhiên.

Vài viết liên quan