X

X

Nhân dịp ra mắt kênh nạp mới trên Google Play, Nông Trại Vui Vẻ xin gửi đến các Chủ nông trại có nạp kim cương thành công bằng SIM điện thoại (Vina, Mobi, Viettel) trên kênh Google Play từ ngày 13/09

đến ngày 21/09/2017 sẽ được tham gia vào sự kiện Ngày Mới Vui Vẻ. Chi tiết sự kiện như sau:

 Đối tượng tham gia

Tất cả các Chủ nông trại đạt cấp 6 trở lên có nạp kim cương bằng SIM điện thoại (Vina, Mobi, Viettel) trên kênh Google Play từ ngày 13/09 - 21/09/2017.

 Thời gian diễn ra sự kiện

Từ ngày 13/09 đến hết ngày 25/09/2017.

 Nội dung sự kiện

Khi tham gia sự kiện các Chủ nông trại sẽ nhận được Bong Bóng từ một số tính năng trong NTVV. Tương ứng với mỗi Bong Bóng thì Chủ nông trại sẽ nhận được 1 điểm tích lũy để đổi quà trong game.

30 gói quà tích lũy sẽ mở theo từng mốc khi Chủ nông trại đủ điểm tích lũy.

Bong Bóng nhận được thu hoạch cây, bắt cánh cam & trộm cánh cam nhà hàng xóm (ở 100 cánh cam trộm đầu tiên). Ngoài ra, bạn có thể mua thêm Bong Bóng trong Cửa hàng nếu thiếu.

Cà phê sẽ giúp bạn nhân đôi số Bong Bóng nhận được khi thu thập. Bạn có thể sở hữu Cà phê thông qua Cửa Hàng.

 Phần thưởng

Mốc Điểm Phần thưởng Hình ảnh đại diện
1 50

 1 chậu Kim Cương

 10 Cánh Cam

 10 Cỏ May Mắn

 EXP

2 100

 1 Hồng Ngọc

 10 Cánh Cam

 10 Cỏ May Mắn

 EXP

3 200

 1 Lam Ngọc

 15 Cánh Cam

 15 Cỏ May Mắn

 EXP

4 400

 1 Lục Ngọc Bảo

 15 Cánh Cam

 15 Cỏ May Mắn

 EXP

5 700

 1 Huyết Thạch

 20 Cánh Cam

 20 Cỏ May Mắn

 EXP

6 1000

 1 Thạch Anh Tím

 1 Xử Nữ

 20 Cánh Cam

 20 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
7 1500

 1 Ngọc Mã Não

 1 Thiên Bình

 25 Cánh Cam

 25 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
8 2000

 1 Ngọc Mắt Mèo

 1 Hổ Cáp

 25 Cánh Cam

 25 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
9 2500

 1 Kim Cương Vàng

 1 Nhân Mã

 30 Cánh Cam

 30 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
10 3000

 1 Ngọc Ngũ Sắc

 1 Ma Kết

 35 Cánh Cam

 35 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
11 4000

 1 Kim Cương Đen

 1 Bảo Bình

 40 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
12 6000

 1 Thiên Nga

 1 Song Ngư

 45 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
13 8000

 1 Ngọc Kỳ Lân

 1 Bạch Dương

 50 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
14 10000

 1 Ngọc Long

 1 Kim Ngưu

 55 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
15 15000

 1 Kim Quy

 1 Song Tử

 65 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
16 20000

 1 Ngọc Phụng

 1 Thiên Sứ

 75 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
17 25000

 1 Tình Yêu

 2 Kim Ngưu

 95 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

  + 
18 30000

 1 Ngọc Long

 1 Thiên Sứ

 115 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
19 35000

 1 chậu chữ S

 2 Bạch Dương

 125 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
20 40000

 1 Kim Quy

 1 Phượng Hồng Yến

 135 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
21 45000

 1 chậu chữ C

 2 Sư Tử

 145 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
22 50000

 1 Ngọc Phụng

 1 Linh Lan Tím

 155 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
23 55000

 1 chậu chữ H

 2 Nhân Mã

 165 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
24 60000

 1 Ngọc Hồng Kim

 1 Trăng Non

 175 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
25 65000

 1 chậu chữ O

 2 Song Ngư

 185 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
26 70000

 1 Ngọc Hồ Điệp

 1 Trung Thu

 195 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
27 75000

 1 chậu chữ O

 2 Ma Kết

215 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
28 80000

 1 Mỹ Nhân Ngư

 1 Bính Thân

 225 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
29 85000

 1 chậu chữ L

 2 Cự Giải

 250 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
30 100000

 1 Ngọc Thanh Đình

 1 Đinh Dậu

 255 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 

Chuẩn bị "cày nát sự kiện" thôi cả nhà ơi!

______________________

Xem thêm: Hướng dẫn nạp kim cương bằng sim Mobi/Vina/Viettel: http://ntvv.vn/tin-tuc/napsim/

 

THỎA THUẬN SỬ DỤNG GAME NÔNG TRẠI VUI VẺ

[ 30/05/2017 ]

THỎA THUẬN SỬ DỤNG GAME NÔNG TRẠI VUI VẺ – GAME RULES AGREEMENT

Điều 1: Giải thích từ ngữ

– Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng game Nông Trại Vui Vẻ cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung cập nhật.

– Game: là trò chơi Nông Trại Vui Vẻ.

– VNG: Công ty cổ phần VNG.

– Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của người sử dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

– ID Game Nông Trại Vui Vẻ: là tài khoản dùng để đăng nhập game Nông Trại Vui Vẻ.

– Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản game Nông Trại Vui Vẻ.

– Sở Hữu Trí Tuệ: là tất cả sáng chế, kiểu dáng, giải pháp hữu ích, bản quyền, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Trò chơi hoặc Thông tin kỹ thuật.

Article 1: Explanation of words.

– Agreement: The agreement to use Happy Flower Garden with all the amendments and additions to the update.

– Game: is a farm game.

– VNG: VNG Game.

– Personal Information: is information associated with identification and personal identification of a person including name, age, address, people's identity card number, telephone number, e-mail address, account the user's bank and other information as prescribed by law.

– ID Game: is the account used to login game.

– User: is the account holder, legitimate game account.

– Intellectual Property: means all inventions, designs, utility solutions, copyright, know-how, trade secrets, trademarks, service marks, packaging and any other intellectual property rights. related to the Game or Technical Information.

Điều 2: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi

1. Để sử dụng Game bằng thiết bị di động trên nền tảng bao gồm nhưng không giới hạn nền tảng IOS, Android, Window Phone. Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định mà Game liên kết bao gồm nhưng không giới hạn Zing ID được quy định tại website: https://id.zing.vn/v2/policy.

2. Để đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của Người Sử Dụng, VNG theo kế hoạch và quyết định của mình sẽ tiến hành nâng cấp, cập nhật thường xuyên các phiên bản, tính năng mới Game mà không phải báo trước với Người Sử Dụng. Thông tin chi tiết về phiên bản cập nhật sẽ được VNG công bố tới Người Sử Dụng. Bản Thỏa Thuận sử dụng này cũng được áp dụng cho tất cả các phiên bản cập nhật.

Article 2: Acceptance of terms of use and amendment.

1. To use the Game on mobile devices on platforms including but not limited to IOS, Android. The User must agree and abide by the terms set out in this Agreement and the rules that the Affiliate Game includes.

2. In order to meet the needs and experiences of users, VNG plans and decides to upgrade and update the games regularly, without warning to the users. Use. Detailed information about the updated version will be published by VNG to Users. This Agreement also applies to all updates.

Điều 3: Tài khoản

– Người Sử Dụng có thể dùng tài khoản Zing (“Zing ID”) hoặc tài khoản liên kết được phép để truy cập Game. Người Sử Dụng phải tuân thủ các quy định về tài khoản Zing ID được đăng tải tại website https://id.zing.vn/v2/policy hoặc quy định về sử dụng tài khoản của các đối tác liên kết.

– Khi đăng nhập vào Game, Người Sử Dụng sẽ được cấp một ID game Nông Trại Vui Vẻ và chịu trách nhiệm toàn bộ liên quan tới việc bảo mật ID Game của mình.

– Người sử dụng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản game của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Nếu Người Sử Dụng dùng Zing ID để đăng ký tài khoản và thực hiện điền đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản theo yêu cầu thì VNG sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản Zing ID để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và VNG sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh cho Người Sử Dụng.

– Nếu Người Sử Dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo ngay cho NTVV thông qua email nongtraivuivevng@gmail.com

Article 3: Account.

– When logging in to the Game, user will be given one ID and be fully responsible for the security of yours ID.

Điều 4: Nội dung dịch vụ

– Game Nông Trại Vui Vẻ là game di động thuộc quyền sở hữu của VNG, cho phép Người Sử Dụng được tải về, cài đặt và sử dụng trên thiết bị di động. Người Sử Dụng có thể tải game về thiết bị di động của mình từ các platform mà Game được tích hợp. Người Sử Dụng phải đảm bảo thiết bị di động thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của mình.

– Khi cập nhật phiên bản mới, Người Sử Dụng phải tuần thủ các tính năng mới, luật chơi mới của game đồng thời chấp nhận những rủi ro trên phiên bản cập nhật nếu có.

– Để cài đặt và sử dụng Game, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và các quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ mà VNG có liên kết, tích hợp trên Game.

– Đây là trò chơi điện tử dành cho mọi lứa tuổi (ký hiệu là 00+) là những trò chơi mô phỏng dạng hoạt hình; không có hoạt động đối kháng bằng vũ khí; không có hình ảnh, âm thanh ma quái, kinh dị, bạo lực; không có hình ảnh, nhân vật hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đên các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người.

– Có thể VNG cho phép đối tác tích hợp dịch vụ lên Game, do đó, khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ 3, Người Sử Dụng thừa nhận rằng (i) Người Sử Dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ii) mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, VNG sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.

– Bất kỳ nội dung, thông tin, bình luận, hình ảnh nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng thông qua Game hoặc khi sử dụng, Người Sử Dụng đồng ý rằng (i) tự chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải; và (ii) VNG và Game được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

– Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho VNG sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.

– VNG có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng VNG có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.

– Người Sử Dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ các dịch vụ của Game, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và Game được loại trừ trách nhiệm này.

– Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm game, VNG có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

– Game quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xác định xem Game có thích hợp cho con của mình. Và tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình xem sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp không.

Article 4: Contents of the service.

– Happy Flower Garden is a mobile game owned by VNG, which allows users to download, install and use on mobile devices. Users can download games to their mobile device from the platform that the game is integrated.  User must ensure that the mobile device is owned or operated by you.

– When updating a new version, the user has to enlist the new features, new game rules and accept the risk on the updated version if available.

– In order to install and use the Game, the user must agree and abide by the terms set out in this Agreement and the provisions of the Service Provider that is incorporated in the Game.

– This is a video game for all ages (denoted as 00+) is an animated cartoon; no armed resistance; no ghost pictures, sounds, horror, violence; There are no pictures, characters are open, porn, close-up eye attention to sensitive parts on the human body.

– It is possible for VNG to integrate the service into the Game, so when using a third party service, the User acknowledges that (i) the User has reviewed and accepted the terms use of the third party service; (ii) any liability arising out of the service is from a third party, VNG will provide support to the User but shall not be responsible for such services.

– Any Content, Information, Comment, Image uploaded by the User through the Game or in use, the User agrees that (i) is solely responsible for the Content posted by him or her. The and (ii) VNG and Game are exempt from all liability.

– Users agree to authorize VNG to use your content for the purpose of promoting and developing the service, including but not limited to new services that we may provide in the future. hybrid.

– VNG may retain or disclose your Content, including Personal Information to a statutory authority, or in any other legal process. During the operation, for the purposes of maintaining the service and ensuring the benefits of VNG users may transfer your information to third parties in accordance with the provisions of law without requiring Have your consent in advance.

– Users understand that when they want to find out how to delete their content from the services of the Game, this takes a certain time. Due to technical and procedural issues, it may not be up to the User. The user accepts the risks incurred and the Game is excluded from this responsibility.

– Any violation of the account holder during the use of game products, VNG has the right to deprive all rights of account holders for the use of the product as well as will require authorities to prosecute you before the law. Rule if necessary.

– Game is concerned about the safety and privacy of all members register and use their products, especially children. Therefore, if you are the parent or legal guardian of the User, you are responsible for determining whether the Game is appropriate for your child. Similarly, if the User is a child, then the parent or legal guardian should consult the product and the content that you use is appropriate.

Điều 5: Các nội dung cấm

Khi sử dụng sản phẩm Game, nghiêm cấm Người Sử Dụng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, đăng tải, sử dụng Game nhằm mục đích:

– Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

– Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

– Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Game nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.

3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Game.

4. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

5. Lợi dụng Game để thu thập thông tin của người dùng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người dùng khác hoặc có hành vi quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa khi giap tiếp.

6. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

7. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Game hoặc VNG dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

8. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên game mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNG.

9. Lợi dụng Game để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

10. Không chấp nhận việc mua bán vật dụng hoặc tài khoản của trò chơi bằng tiền thật hoặc hiện kim ở trong lẫn ngoài trò chơi. Trong trường hợp người sử dụng vi phạm điều khoản này, chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào trong việc phục hồi đồ vật hay nhân vật. Ngoài ra, nếu phát hiện những tài khoản vi phạm chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

11. Gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Game. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

12. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung khác trừ khi được phép của VNG. Người Sử Dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận, nội dung được đề cập tại Game bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Người sử dụng không được sử dụng ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba. Ngoài ra, VNG nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào trừ khi nó được sự cho phép của Game bằng văn bản.

13. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Game xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

14. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Game. Nghiêm cấm tham gia hack, cheat game.  Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Game.

15. Không được có bất kỳ hành vi nào sử dụng ứng dụng nhằm thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng và mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới Game và VNG.

Article 5: Prohibited contents.

When using the Game product, the user is prohibited from performing any of the following actions, including but not limited to:

1. Abusing the supply, exchange, posting and use of the Game for the purpose of:

– Against the State of the Socialist Republic of Vietnam; Harms to national security, social order and safety; sabotage the great unity bloc; propaganda of aggression, terrorism; causing hatred, conflict between peoples, race, race, religion;

– Propagandizing, inciting violence, lewdness, debauchery, crimes, social evils, superstition, sabotage of the fine traditions and customs of the nation.

– Absolutely not discuss, post content on political issues.

2. Users exploit the use of the Game to disclose State secrets, military, security, economic, foreign affairs secrets and other secrets prescribed by law in any form.

3. Advertising, propagating, buying and selling goods or services which are banned or broadcasting press works, literature, art or publications that are banned on the Game.

4. When using an image of another individual, the User must obtain the consent of the individual. It is strictly forbidden to use the image of another person who infringes upon the honor, dignity and prestige of the person with the image.

Use of the Game to collect user information, disclose information or material about the privacy of other users, or harass, abusive, harassing or otherwise unreasonable behavior. Continue.

6. Falsifying, slandering, derogatory or derogatory information to organizations and individuals in any form (derogatory, denigration, discrimination, religion, gender, race …). .

7. Acts or attitudes that harm the Game or VNG reputation in any form or manner.

8. Advertising of any product in any form is prohibited, including but not limited to sending or transmitting any advertising, invitations, letters, investment opportunities on the Game. without the written consent of VNG.

9. Taking advantage of the Game to organize betting, gambling or other arrangements relating to money, cash and in kind.

10. Do not accept the purchase or sale of items or game accounts in real or out-of-play money or games. In the event of a user violating this clause, we do not have any responsibility in restoring the item or character. Also, if we detect the offending account we will lock the account permanently.

11. Disrupt or destroy the server system; Obstruct access to information and use legitimate services on the Game. Unauthorized use of passwords, encryption keys of organizations, individuals, private information, personal information and Internet resources.

12. Generate, reproduce, distribute, or advertise a particulars of any other content except as permitted by VNG. Users are not permitted to build business models that use content whether or not for profit, the content covered by the Game including but not limited to any text, graphics, images , layout, interface, icons, images, audio and video documents, and stills. Users may not use the application to provide services to any third parties. In addition, VNG prohibits the creation of derivative works or materials derived from or based on any content unless it is authorized by the Game in writing.

13. Falsifying organizations and individuals and spreading false information or false information on the game, which infringes upon the legitimate rights and interests of organizations and individuals.

14. Absolutely not use any program, tool or other form to interfere with the Game. It is strictly forbidden to participate in hacking, cheat games. It is strictly forbidden to distribute, disseminate or encourage any activity that interferes with, disrupts or infiltrates data provided by the Product or the Game Server.

15. Do not take any actions using the application to perform any actions that may damage the security system and any other infringing activity in any form to the Game and VNG.

Điều 6: Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

1. Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến Game thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của VNG hoặc được cấp phép hợp pháp cho VNG sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp.

2. Trừ khi được sự đồng ý của VNG, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm Game.

3. Tại các khu vực Người Sử Dụng được phép đăng tải nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Game mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Game vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Người Sử Dụng xuất hiện hoặc tồn tại trên Game

4. VNG có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm Game của VNG. Việc sử dụng quyền và sở hữu của VNG cần phải được VNG cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, VNG không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

5. Người Sử Dụng đồng ý để VNG tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm Game một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc VNG sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của người sử dụng.

Article 6: Copyrights and Procedures for Reporting Piracy.

1. All intellectual property rights of or in relation to the Game are wholly owned and wholly owned by VNG or are legally licensed for use by VNG including updated and upgraded versions.

2. Except as permitted by VNG, the User is not permitted to use, reproduce, publish, reproduce, transmit or distribute in any form whatsoever any ownership rights Intelligence for Game products.

3. In areas where Users are permitted to post content, Users may share information that is permitted under the Default Game formats and Users are solely responsible for their legitimacy and responsibility. The legal content, information, images and any other sharing. However, in any event, Game reserves the right to process the posted information, in accordance with fine traditions, ethical codes and national security rules, and has the right to Allow or deny User Content that appears or exists on the Game

4. VNG has all rights, including but not limited to copyrights, trademarks, trade secrets, trademarks and other intellectual property rights in VNG Game Products. The use of VNG's rights and ownership must be authorized in writing by VNG. In addition to being licensed in writing, VNG does not grant any license in any form whether it is a form of disclosure or implication for the User to exercise such rights. As a result, the User has no right to use our products for commercial purposes without our prior written permission.

5. User agrees to use, disclose, apply and modify VNG freely any application, idea, concept, manner, proposal, suggestion, comment or form of notice. other User provided through the use of Game products is completely free. User agrees to waive any rights and claims with respect to any bonuses, fees, royalties, fees related to the use of VNG, disclosure, application, modification of any content of the User.

Điều 7: Thông tin và Bảo mật

1. VNG có thể sử dụng thông tin cá nhân Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của VNG, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.

2. VNG có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn. VNG không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. VNG được quyền cung cấp thông tin của Người Sử Dụng cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

– VNG được Người Sử Dụng chấp thuận.

– Dịch vụ do website của VNG cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

– Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;

– Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng sản phẩm liên kết trên Game của VNG để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc và đồng ý thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư về dịch vụ đó.

3. VNG luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên VNG không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, VNG không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

4. Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

5. Trong quá trình sử dụng Game, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ VNG liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

Article 7: Information and Confidentiality.

1. VNG may use the User's personal information for the purposes of customer care, surveys of VNG products and services, development of new services and improvement of existing services. Desires and Interests of Users.

2. VNG can use the data to customize and improve to serve users better. VNG does not use the User's information for illegal purposes. VNG is entitled to provide User information to third parties in the following cases but not limited to:

– User approved by VNG.

– Services provided by VNG's website require interaction with a third party or by third parties;

– in accordance with legal or regulatory requirements;

– In the event Users use the linked product on VNG Game to access, ask the User to read and agree to the usage agreement and privacy policy on that service.

3. VNG always tries to meet the data standards in the privacy policy, however VNG is not forced to guarantee these standards. There may be factors beyond our control that result in Data being disclosed. Therefore, VNG is not responsible for ensuring that the data is maintained in perfect condition or undisclosed.

4. All personal information of the User will be kept confidential by us. We do not sell or exchange this information with any other third party. However, in the case where the authorities require, we will be required to provide this information to the authorities.

5. In the course of using the Game, User agrees to receive all VNG notices related to products and services via e-mail, postage or telephone of the User.

Điều 8: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

1. VNG sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng Game.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như sự cố về kỹ thuật; sự cố máy chủ; sự cố đường truyền hoặc do thiên tai .v.v. Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. VNG cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên VNG sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. VNG hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm Game. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch trong trò chơi giữa những Người Sử Dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát, thiệt hại hay khiến nại nào liên quan đến việc mua bán, trao đổi trong game của Người Sử Dụng.

Article 8: Limitation of liability and guarantee refusal.

1. VNG will not be responsible for any problems with the system during your use of the Game.

2. If any risks or damages arise in force majeure including but not limited to technical problems; server trouble; transmission line or disaster. The user must accept the risks and damages if any. VNG pledges to make every effort to minimize the risks and damages incurred. However, VNG will not be liable for any liability arising in such cases.

3. VNG is not responsible for the risk of any User's transactions with third parties during the use of Game products. By using your product and / or dealing with a third party, you understand and agree to be responsible for any losses that may arise.

4. We are not responsible for all transactions in the game between Users. We will not be responsible for any loss, damage or solicitation related to the User's purchase, sale or exchange.

Điều 9: Nguyên tắc xử lý vi phạm và Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

1. Nguyên tắc xử lý vi phạm.
Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, VNG sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây:

– Khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc nội dung được đăng tải trên Game sẽ bị xóa khỏi Game.

– Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với Game cũng như các sản phẩm mà Người Sử Dụng dùng tài khoản Zing ID đăng nhập và sử dụng.

2. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

– Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Game sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Game phải được gửi đến VNG ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

 

Địa chỉ liên lạc:

Công ty cổ phần VNG – Tòa nhà Fleminton Tower
182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 3962 3888; Fax: (84.8) 3962 4666; 
Email hỗ trợ: nongtraivuivevng@gmail.com

VNG sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.

– VNG chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người sử dụng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. Theo đó, VNG sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng Game hợp pháp và chính đáng.

– Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ VNG khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người sử dụng trong quá trình sử dụng Game.

Article 9: Principles for handling violations and settlement of disputes and complaints.

1. Principles for handling violations.

User violations of this Agreement shall, unilaterally, subject to the seriousness of the breach, be decided by the VNG as follows:

– Account lock time or permanently, which means that the content posted on the Game will be deleted from the Game.

– Remove all User rights associated with the Game as well as the products that the User uses the Zing ID account to log in and use.

2. Settlement of disputes and complaints.

– Any dispute arising during the use of the Game shall be settled in accordance with the applicable laws of the Socialist Republic of Vietnam.

– Any complaints arising out of the use of the Game must be sent to VNG immediately after the incident occurred.

Điều 10: Hiệu lực thỏa thuận.

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này được quy định trên Game có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. VNG sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Game xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

3. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Game có giá trị từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.

Article 10: Effect of the agreement.

1. The terms of this Agreement as set forth in the Game may be updated at any time without prior notice to the user. VNG will publish clearly on the website, forums about the changes, additions.

2. In case one or more terms of the Game Service Agreement conflict with the provisions of the law of Vietnam, such provisions shall be amended in accordance with the applicable law, the remainder of the Agreement remains unchanged.