X

X

Nhân dịp ra mắt kênh nạp mới trên Google Play, Nông Trại Vui Vẻ xin gửi đến các Chủ nông trại có nạp kim cương thành công bằng SIM điện thoại (Vina, Mobi, Viettel) trên kênh Google Play từ ngày 13/09

đến ngày 21/09/2017 sẽ được tham gia vào sự kiện Ngày Mới Vui Vẻ. Chi tiết sự kiện như sau:

 Đối tượng tham gia

Tất cả các Chủ nông trại đạt cấp 6 trở lên có nạp kim cương bằng SIM điện thoại (Vina, Mobi, Viettel) trên kênh Google Play từ ngày 13/09 - 21/09/2017.

 Thời gian diễn ra sự kiện

Từ ngày 13/09 đến hết ngày 25/09/2017.

 Nội dung sự kiện

Khi tham gia sự kiện các Chủ nông trại sẽ nhận được Bong Bóng từ một số tính năng trong NTVV. Tương ứng với mỗi Bong Bóng thì Chủ nông trại sẽ nhận được 1 điểm tích lũy để đổi quà trong game.

30 gói quà tích lũy sẽ mở theo từng mốc khi Chủ nông trại đủ điểm tích lũy.

Bong Bóng nhận được thu hoạch cây, bắt cánh cam & trộm cánh cam nhà hàng xóm (ở 100 cánh cam trộm đầu tiên). Ngoài ra, bạn có thể mua thêm Bong Bóng trong Cửa hàng nếu thiếu.

Cà phê sẽ giúp bạn nhân đôi số Bong Bóng nhận được khi thu thập. Bạn có thể sở hữu Cà phê thông qua Cửa Hàng.

 Phần thưởng

Mốc Điểm Phần thưởng Hình ảnh đại diện
1 50

 1 chậu Kim Cương

 10 Cánh Cam

 10 Cỏ May Mắn

 EXP

2 100

 1 Hồng Ngọc

 10 Cánh Cam

 10 Cỏ May Mắn

 EXP

3 200

 1 Lam Ngọc

 15 Cánh Cam

 15 Cỏ May Mắn

 EXP

4 400

 1 Lục Ngọc Bảo

 15 Cánh Cam

 15 Cỏ May Mắn

 EXP

5 700

 1 Huyết Thạch

 20 Cánh Cam

 20 Cỏ May Mắn

 EXP

6 1000

 1 Thạch Anh Tím

 1 Xử Nữ

 20 Cánh Cam

 20 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
7 1500

 1 Ngọc Mã Não

 1 Thiên Bình

 25 Cánh Cam

 25 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
8 2000

 1 Ngọc Mắt Mèo

 1 Hổ Cáp

 25 Cánh Cam

 25 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
9 2500

 1 Kim Cương Vàng

 1 Nhân Mã

 30 Cánh Cam

 30 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
10 3000

 1 Ngọc Ngũ Sắc

 1 Ma Kết

 35 Cánh Cam

 35 Cỏ May Mắn

 EXP

 + 
11 4000

 1 Kim Cương Đen

 1 Bảo Bình

 40 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
12 6000

 1 Thiên Nga

 1 Song Ngư

 45 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
13 8000

 1 Ngọc Kỳ Lân

 1 Bạch Dương

 50 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
14 10000

 1 Ngọc Long

 1 Kim Ngưu

 55 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
15 15000

 1 Kim Quy

 1 Song Tử

 65 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
16 20000

 1 Ngọc Phụng

 1 Thiên Sứ

 75 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
17 25000

 1 Tình Yêu

 2 Kim Ngưu

 95 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

  + 
18 30000

 1 Ngọc Long

 1 Thiên Sứ

 115 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
19 35000

 1 chậu chữ S

 2 Bạch Dương

 125 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
20 40000

 1 Kim Quy

 1 Phượng Hồng Yến

 135 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
21 45000

 1 chậu chữ C

 2 Sư Tử

 145 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
22 50000

 1 Ngọc Phụng

 1 Linh Lan Tím

 155 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
23 55000

 1 chậu chữ H

 2 Nhân Mã

 165 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
24 60000

 1 Ngọc Hồng Kim

 1 Trăng Non

 175 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
25 65000

 1 chậu chữ O

 2 Song Ngư

 185 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
26 70000

 1 Ngọc Hồ Điệp

 1 Trung Thu

 195 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
27 75000

 1 chậu chữ O

 2 Ma Kết

215 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
28 80000

 1 Mỹ Nhân Ngư

 1 Bính Thân

 225 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
29 85000

 1 chậu chữ L

 2 Cự Giải

 250 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
30 100000

 1 Ngọc Thanh Đình

 1 Đinh Dậu

 255 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 

Chuẩn bị "cày nát sự kiện" thôi cả nhà ơi!

______________________

Xem thêm: Hướng dẫn nạp kim cương bằng sim Mobi/Vina/Viettel: http://ntvv.vn/tin-tuc/napsim/

 

[Sự kiện] Quốc Tế Lao Động

[ 28/04/2018 ]

Khởi động ngày Quốc Tế Lao Động cùng Nông Trại Vui Vẻ với sự kiện Quốc Tế Lao Động. Tham gia sự kiện, các Chủ nông trại sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn. Hãy cùng Nông Trại Vui Vẻ tìm hiểu sự kiện mới này nhé:

 Đối tượng tham gia

Tất cả các Chủ nông trại đạt cấp 6 trở lên.

 Thời gian

Từ ngày 28/04 đến hết ngày 06/05/2018.

 Nội dung sự kiện

Khi tham gia sự kiện các Chủ nông trại sẽ nhận được Dụng cụ lao động từ một số tính năng trong NTVV. Tương ứng với mỗi Dụng cụ lao động thì Chủ nông trại sẽ nhận được 1 điểm.

20 gói quà tích lũy sẽ mở theo từng mốc khi Chủ nông trại đủ điểm tích lũy.

Dụng cụ lao động nhận được thu hoạch cây, bắt cánh cam & trộm cánh cam nhà hàng xóm (ở 100 cánh cam trộm đầu tiên). Ngoài ra, bạn có thể mua thêm Dụng cụ lao động trong Cửa hàng nếu thiếu.

Bình nghiên cứu sẽ giúp bạn nhân đôi số Dụng cụ lao động nhận được khi thu thập. Bạn có thể sở hữu Bình nghiên cứu thông qua Cửa Hàng.

 Phần thưởng

Mốc Điểm Phần thưởng Hình ảnh đại diện
1 50

 1 chậu Kim Cương

 15 Cánh Cam

 5 Cỏ May Mắn

 EXP

2 100

 1 Hồng Ngọc

 20 Cánh Cam

 5 Cỏ May Mắn

 EXP

3 250

 1 Lam Ngọc

 25 Cánh Cam

 10 Cỏ May Mắn

 EXP

4 500

 1 Lục Ngọc Bảo

 30 Cánh Cam

 1. Cỏ May Mắn

 EXP

5 750

 1 Huyết Thạch

 35 Cánh Cam

 15 Cỏ May Mắn

 EXP

6 1000

 1 Thạch Anh Tím

 40 Cánh Cam

 15 Cỏ May Mắn

 EXP

 
7 2000

 1 Ngọc Mã Não

 50 Cánh Cam

 20 Cỏ May Mắn

 EXP

 
8 4000

 1 Ngọc Mắt Mèo

 60 Cánh Cam

 20 Cỏ May Mắn

 EXP

 
9 6000

 1 Kim Cương Vàng

 70 Cánh Cam

 25 Cỏ May Mắn

 EXP

 
10 8000

 1 Ngọc Ngũ Sắc

 80 Cánh Cam

 25 Cỏ May Mắn

 EXP

 
11 10000

 1 Chậu Chữ L

 2 Kim Ngưu

 90 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
12 20000

 1 Chậu Chữ A

 1 Kim Quy

 100 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
13 30000

 1 Chậu Chữ O

 2 Song Tử

 120 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
14 40000

 1 Ngọc Phụng

 1 Chậu Chữ D

 140 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
15 50000

 1 Chậu Chữ O

 2 Cự Giải

 160 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
16 60000

 1 Ngọc Hồng Kim

 1 Chậu chữ N

 180 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
17 70000

 1 Chậu Chữ G

 2 Sư Tử

 200 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

  + 
18 80000

 1 Ngọc Hồ Điệp

 1 Thiên Sứ

 222 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
19 90000

 1 Linh Lan Tím

 2 Xử Nữ

 246 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 
20 100000

 1 Ngọc Thanh Đình

 1 Phượng Hồng Yến

 468 Cánh Cam

 5 Giấy Đảm Bảo

 EXP

 + 

Quá đã phải không nào. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không vào NTVV để tham gia ngay sự kiện này nào!